James och Mary Tyrone (Jarl Kulle och Bibi Andersson).

Jim och Mary Tyrone (Thommy Berggren och Bibi Andersson)

Afffischporträttet på familjen Tyrone: Edmund (Peter Stormare), Jim (Thommy Berggren), Mary (Bibi Andersson) och James ( Jarl Kulle).

Mary och James Tyrone (Bibi Andersson och Jarl Kulle).

Regiassistent Jan Bergman, Thommy Berggren, Peter Stormare, Bibi Andersson och Ingmar Bergman under repetitionerna av Lång dags färd mot natt.

Ingmar Bergman, Bibi Andersson och Thommy Berggren under repetitionerna av Lång dags färd mot natt.

Ingmar Bergman, Bibi Andersson, Thommy Berggren och Peter Stormare under repetitionerna av Lång dags färd mot natt.

Jarl Kulle, Thommy Berggren, Ingmar Bergman och Bibi Andersson under repetitionerna.

Bibi Andersson spelade kusinen Adèle och Max von Sydow vännen Axel i Leka med elden 1961.

Bergman, Björn Granath (Jafet), Johan Rabaeus (Herr J), Erland Josephson (Goldberg) och Bibi Andersson (Ernestina van Veen) under repetition.